#UBND tỉnh Hà Giang

Kỷ niệm 50 năm hoàn thành "con đường Hạnh Phúc" trong tháng 3/2015
03:03 31/01/2015
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Ban Chỉ đạo Tây Bắc chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang, các cơ quan và địa phương liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày hoàn thành "con đường Hạnh Phúc" tỉnh Hà Giang đảm bảo thiết thực, hiệu quả.
10:02 23/12/2014
Theo tin từ Bộ GTVT, Bộ này vừa phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang tổ chức lễ động thổ xây ba cầu mới là cầu Cốc Pài, Suối Đỏ thuộc huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang và cầu Sơn Hải thuộc huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.