#Tập đoàn bán lẻ BJC

Thị trường bán lẻ trong nước bị “thôn tính”: Không còn là nguy cơ!
08:48 19/05/2016
Với việc thị trường bán lẻ của Việt Nam đã hoàn toàn mở cửa vào tháng 1-2015 và Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) được hình thành, làn sóng đầu tư của các DN, tập đoàn phân phối với qui mô vốn lớn từ các nước vào ngành bán lẻ Việt Nam xuất hiện ngày càng nhiều. Khả năng mất thị trường bán lẻ, đồng nghĩa với lệ thuộc về sản xuất của Việt Nam đang là nguy cơ hiện hữu.