#Nghệ Tĩnh

Chuyện những người đi xây hồ Kẻ Gỗ
08:25 24/03/2016
Hồ Kẻ Gỗ thuộc địa bàn xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) được biết đến là một công trình thủy lợi nổi tiếng, một danh lam thắng cảnh của Hà Tĩnh. Với người dân Nghệ Tĩnh lúc đó (Nghệ An và Hà Tĩnh hiện nay), hồ Kẻ Gỗ là minh chứng rõ nét cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế của địa phương ngay sau khi đất nước vừa kết thúc chiến tranh.
Bảo tồn và phát huy dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh
08:50 08/12/2014
Có được danh hiệu đã khó, giữ được nó lại càng khó hơn - điều đó không chỉ đúng với ví, giặm Nghệ Tĩnh, mà còn là lời nhắc nhở chúng ta ứng xử với bất cứ giá trị di sản văn hóa nào khi được UNESCO vinh danh. Bởi lẽ, khi bước chân ra thế giới rộng lớn, mỗi di sản văn hóa phải mang đặc trưng riêng của mình để không bị lẫn lộn, hòa tan trong dòng chảy văn hóa đa thanh, đa sắc.