#nghiên cứu đề tài

10:06 27/11/2014
Chiều 26/11, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tổng kết lịch sử Bộ Công an tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài nhánh số 14: Tổng kết lịch sử công tác chi viện An ninh miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975). Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì buổi làm việc.