#đánh bảo vệ

Chủ “Vườn thượng uyển bay” lĩnh 9 tháng tù vì đánh bảo vệ
15:45 18/08/2020
Hùng không khai báo y tế, còn chống lại người thi hành công vụ theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Được biết, vợ chồng bị cáo Hùng chủ Khu du lịch “Vườn thượng uyển bay” tại Đà Lạt được xây dựng và đưa vào sử dụng trái phép dù báo chí nhiều lần lên tiếng.