#Đảng ủy Tổng cục

Xây dựng Đảng bộ Học viện ANND là Đảng bộ mẫu mực toàn diện
16:56 02/04/2015
Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an TW, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an chỉ đạo, xây dựng Đảng bộ Học viện ANND là Đảng bộ mẫu mực toàn diện trong các Đảng bộ các trường CAND và các Đảng bộ trong Tổng cục Chính trị CAND...