#Lễ kỷ niệm 60 năm Báo Hànộimới xuất bản số hằng ngày đầu tiên