#Phạm Thị Hương

Tản mạn về Hoa hậu Hoàn vũ
19:10 14/10/2015
Đốt, là một cá nhân vĩ đại. Trí thức Bắc Hà xưa kia thần tượng Đốt không bút mực nào tả xiết, trong quyển “Ba phút sự thật” của nhà thơ Phùng Quán có kể câu chuyện về một văn nhân hay thi sĩ gì đấy cực nghiện Đốt, tôi không tài nào nhớ rõ được.