#trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới

Nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới
17:39 25/12/2014
“Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người tham gia giao thông trong chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới” – là nhiệm vụ công tác trọng tâm được Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu tại Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Thông tư Liên tịch số 35/ 2009/TTLT-BTC-BCA của Bộ Tài chính - Bộ Công an về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 103/2008/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với chủ xe cơ giới tổ chức tại Hà Nội, ngày 25/12. Đồng chí Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính đồng chủ trì Hội nghị cùng Thứ trưởng Lê Quý Vương.