#dự án Luật Tạm giữ

Mức ăn của người bị tạm giữ, tạm giam dịp lễ, tết cao gấp 5 lần
11:02 01/12/2014
Đây là nội dung quy định trong dự án Luật Tạm giữ, tạm giam (TGTG) – dự luật được Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức hội thảo sáng nay (1/12) tại Hạ Long, Quảng Ninh. Đại diện các cơ quan chức trách của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện KSND tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các nhà khoa học, nghiên cứu đã có các tham luận trình bày tại hội thảo.