#giảm tỷ lệ hộ nghèo

Tỷ lệ hộ nghèo dự kiến xuống dưới 5% trong năm nay
11:19 21/10/2015
Báo cáo tại Quốc hội về việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2011 – 2015, Chính phủ cho biết đã triển khai thực hiện 16 Chương trình với tổng kinh phí được phê duyệt (chưa bao gồm chương trình Xây dựng nông thôn mới) là 168.009 tỷ đồng.
Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 5%
10:38 17/01/2015
Ngày 16/1, tại cuộc họp về thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 tại trụ sở Chính phủ, báo cáo sơ bộ của các địa phương cho thấy tỷ lệ hộ nghèo toàn quốc vào cuối năm 2014 còn khoảng 5,8-6%, giảm được 1,8-2% so với năm 2013.