#Viện Trao đổi văn hóa Pháp IDECAF

Hội thảo Văn học Việt Nam Pháp ngữ - Những dòng chảy cuộc đời
10:21 11/03/2015
Ngày 10/3, hội thảo “Văn học Việt Nam Pháp ngữ - Những dòng chảy cuộc đời hay một căn cước tự sự” do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh, Viện Trao đổi văn hóa Pháp IDECAF phối hợp tổ chức đã diễn ra tại TP Hồ Chí Minh.