#luật sư Lê Việt Nga

Thủ tục chứng thực chữ ký
13:20 29/03/2015
Hỏi: Hiện nay, tôi thấy có nhiều trường hợp người dân có nhu cầu đến UBND cấp phường, xã để chứng thực chữ ký của mình tại một số văn bản, tài liệu. Xin hỏi quý báo, thủ tục chứng thực chữ ký được pháp luật quy định như thế nào? (Hoàng Bích Huệ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên)
18:56 29/11/2014
Hỏi: Xin hỏi Quý báo, hộ kinh doanh chúng tôi muốn cung cấp dịch vụ photocopy (sao chụp) tài liệu thì cần tiến hành những thủ tục gì? Cơ sở photocopy phải thực hiện những trách nhiệm gì theo quy định của pháp luật? (Phạm Văn Duy, Thanh Xuân, Hà Nội)