#công đồng

Nhân rộng mô hình hỗ trợ điều trị nghiện ma túy và tái hòa nhập cộng đồng
09:55 19/09/2016
Tỉnh Thừa Thiên - Huế đang thực hiện đa dạng hóa các biện pháp và mô hình điều trị nghiện tại gia đình và cộng đồng để nâng cao hiệu quả cai nghiện nhằm đạt mục tiêu đến năm 2020 tổ chức cai nghiện cho 100% người nghiện ma túy, trong đó ít nhất 70% được cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng.