#đi bán

Khám phá nhóm trộm hàng chục con bò
10:11 05/01/2015
Khi trộm được bò, Nghị và Hòa chỉ xẻ nhanh lấy phần đùi và thăn để bán với giá mỗi cân 100.000-120.000 đồng, các bộ phận còn lại vứt bỏ.