#cuộc cách mạng vô sản

Chủ tịch Fidel Castro xuất hiện cùng nhà lãnh đạo sinh viên
20:55 12/02/2015
Trên tờ nhật báo Granma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba trong số ra ngày 2/2/2015 vừa qua đã đăng những bức hình mới nhất về Chủ tịch Fidel Castro, nhà lãnh tụ kiệt xuất của cuộc cách mạng vô sản đầu tiên ở Tây Bán cầu, xóa đi những tin đồn ác ý về tình trạng sức khỏe của Người.