#hôn nhân kiểu mua bán

Hàn Quốc: Hóa giải nạn bạo hành cô dâu ngoại
07:21 19/08/2020
Môi giới hôn nhân được một số tỉnh ở Hàn Quốc khuyến khích do tỉ lệ chênh lệch về giới tính. Tuy nhiên, rất nhiều cô dâu ngoại lại trở thành nạn nhân của bạo hành dưới nhiều hình thức khác nhau.