#Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ

Sắp có viagra dành cho phụ nữ
10:10 17/06/2015
Với 18 phiếu thuận và 6 phiếu chống, Hội đồng cố vấn liên bang của Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ (FDA) ủng hộ phê chuẩn loại thuốc mới Flibanserin của Công ty Sprout Pharmaceuticals của Mỹ dành cho những phụ nữ sụt giảm ham muốn tình dục song loại trừ các trường hợp như là rối loạn quan hệ hay bệnh tật. Đồng thời, hội đồng cũng yêu cầu thực hiện một số bước nhằm giới hạn các nguy cơ khi dùng thuốc.