#cứu nông sản

Kon Tum tập trung chống hạn
10:28 07/04/2016
Tính đến ngày 31-3-2016 trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã xảy ra khô hạn, thiếu nước tại một số khu vực với diện tích 2.106,16 ha gồm: 1.226,38 ha lúa; 857,03 ha cây công nghiệp (cà phê, hồ tiêu...) và 22,75 ha rau màu các loại.