#Trần Nhân Tông

Tổ chức trọng thể Lễ tang đồng chí Nguyễn Phúc Thanh
15:43 20/02/2019
Lễ tang đồng chí Nguyễn Phúc Thanh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa X, XI đã được tổ chức trọng thể theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.
Trần Nhân Tông - Ông vua hóa Phật
11:47 20/02/2015
Là một trong ba ông vua đầu đời Trần, lại là một trong ba ông vua anh hùng bình Nguyên - ông và cha đã trực tiếp lãnh đạo và lên ngựa trong cuộc bình Nguyên lần thứ nhất (1258), còn mình thì lãnh đạo và “thân ra trận” trong hai cuộc bình Nguyên sau đó (1285 và 1288) - “hào khí Đông A” hẳn còn tràn ngập trong huyết quản Trần Nhân Tông.