#phương án thăm dò

Dừng tìm kiếm kho báu hơn 4.000 tấn vàng trên núi Tàu
16:30 31/12/2014
Theo ông Nguyễn Ngọc Hạnh- PGĐ sở VHTT&DL Bình Thuận cho biết, từ ngày 1/1/2015 sẽ ngừng việc thực hiện phương án thăm dò tài sản nghi bị chôn giấu tại núi Tàu, thuộc xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.