#Tạ Ngọc Vân

Đi về phía hừng đông
10:51 28/06/2021
Một cuộc điện thoại báo tin, một dòng thông báo tìm người mất tích... là một hành trình giải cứu lại bắt đầu. Ngay cả lúc này đây, anh vẫn cùng những người bạn đồng chí hướng lao vào đêm đen, giúp nạn nhân kết thúc chuỗi ngày tăm tối. Khi anh nắm được tay một nạn nhân, là khi ấy họ được trở về nhà. Để với họ, phía trước là hừng đông.