#chức năng đàn ông

Những bàn tay vàng trong phẫu thuật tạo hình
09:00 17/07/2019
Hồi phục chức năng đàn ông và chức năng sinh sản cho nhiều bệnh nhân, đem lại hạnh phúc cho họ… là sự tiến bộ vượt bậc của y học. Những bàn tay vàng trong tạo hình và hồi phục chức năng cho đàn ông của các bác sĩ ở Bệnh viện Việt - Đức đã mang lại thành công và hiệu quả bất ngờ.