#Hội nghị Khu vực Tây Thái Bình Dương

Việt Nam tham dự hội nghị khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO
16:39 10/10/2016
Hội nghị Khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã khai mạc sáng nay, ngày 10-10 tại Thủ đô Manila, Philippines, với sự tham dự của 37 quốc gia và lãnh thổ, để thảo luận về các vấn đề y tế quan trọng của khu vực.