#Chiêm Sơn

Xây dựng phương án bảo tồn di tích văn hóa Chăm Pa vừa phát hiện tại Quảng Nam
09:59 20/04/2015
Tiến sĩ Trần Quý Thịnh, Trưởng phòng Nghiên cứu khảo cổ (Viện Khảo cổ học), chuyên gia tư vấn khai quật di tích văn hóa Chăm Pa tại thôn Chiêm Sơn, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết: Viện Khảo cổ sẵn sàng giúp đỡ về chuyên môn để tỉnh Quảng Nam xây dựng phương án bảo tồn Di tích văn hóa Chăm Pa đang được khai quật tại thôn Chiêm Sơn một cách tốt nhất.