#Bạc sương trắng bay

Bạc sương trắng bay
08:16 26/06/2020
Bên thềm rêu đá cũ
chiếc lá cuộn trong mưa
hoàng hôn chợt tắt lịm
đêm len vào mênh mông.