#giải pháp tháo gỡ

Tìm giải pháp gỡ khó cho diêm dân
09:05 19/06/2015
Thời tiết nắng nóng nên năm nay diêm dân Phú Yên được mùa muối. Tuy nhiên, giá muối xuống rất thấp nhưng cũng rất ít thương lái đến mua, khiến đời sống diêm dân gặp nhiều khó khăn.