#nhà thơ Bàng Sĩ Nguyên

Vĩnh biệt nhà thơ, họa sĩ Bàng Sĩ Nguyên
09:54 08/05/2016
Nhà thơ Bàng Sĩ Nguyên đã ra đi thanh thản vào cõi vĩnh hằng, lặng lẽ như chính đời sống của ông suốt gần một thế kỷ. Ông để lại cho các con ông một gia tài về hội họa và một gia sản tinh thần lớn là nội lực của ông truyền lại với lòng đam mê với nghề.