#Lê Công Hoàn

Cuộc đời "Tam Mao" của hai tên đạo chích đền chùa
15:01 15/12/2016
Cứ có tiền là chúng lao vào quán game, thoả mãn trò "Liên minh" đang làm điên đảo một bộ phận giới trẻ. Chúng có thể ăn game, ngủ game, chỉ trừ khi hết tiền, hai tên "Tam Mao" này mới chịu ngủ ghế đá. Nơi mà chúng nhằm vào để gây án, đó là những đình, chùa, bởi chúng biết tại những nơi này có hòm công đức, không ít thì nhiều, kiểu gì cũng có tiền. Với những kẻ thèm tiền quay quắt như chúng, thì chỉ cần có vài chục nghìn thoả mãn cơn nghiện game cũng quý lắm rồi.