#MiG-17F

“Ông Bảy nông  dân” và những chiến công huyền thoại
09:34 12/12/2014
Thành lệ, cuối tháng ông lại từ Lai Vung (Đồng Tháp) lên thành phố để sinh hoạt CLB không quân và lĩnh lương hưu. Mỗi lần như thế, ông đùm túm theo gạo, trái cây, cá mắm, vịt gà lên cho mấy đứa con. Ông là Đại tá, Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy (Bảy A), một trong những phi công huyền thoại của Không quân nhân dân Việt Nam, đã bắn hạ 5 chiếc F4 và 2 chiếc F105 của không quân Mỹ. Rời quân ngũ, ông về với ruộng vườn, vui thú điền viên trở thành một lão nông chính hiệu. Dù vậy, mọi người vẫn thường gọi kính trọng với cái tên “Anh hùng Bảy lúa”.