#điểm ngập

Đến năm 2020 mới cơ bản chấm dứt úng ngập
08:48 12/12/2014
Phần chất vấn trong ngày làm việc thứ 3, kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa 8, nhiều đại biểu tập trung đặt câu hỏi về vấn đề chống ngập nước và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong cải cách hành chính.