#xe cảnh sát

Cộng Hòa Síp: Ce cảnh sát thành hòm phiếu lưu động
14:04 25/05/2021
Trong cuộc bầu cử Quốc hội Cộng hòa Síp vào ngày 30-5 sắp tới, những cử tri đang thực hiện việc cách ly tại gia sẽ đi bầu qua các hòm phiếu lưu động đặt trên xe cảnh sát, góp phần bảo đảm việc ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.