#lễ hội sách

Lễ hội của người yêu thích sách
21:41 16/12/2014
Do sở Thông tin và truyền thông TP HCM phối hợp với các nhà xuất bản, bảo tàng, trường đại học và một số công ty phát hành sách, làm sách tổ chức, đường sách tết Ất Mùi 2015 diễn ra từ ngày 16/2/2015 (28 Tết) đến 22/2/2015 (mùng 4 Tết).