#Đề án 272

Thanh Hóa sơ kết công tác phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2021
14:41 07/07/2021
Sáng 7/7, UBND tỉnh Thanh Hoá - Ban chỉ đạo 138 tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2021 và triển khai Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma tuý” (Đề án 272 ) và Đề án “Phòng, chống tội phạm giết người và tội phạm cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá “ giai đoạn 2021 – 2025 (Đề án 2022)….