#Ánh Biếc

Sức còn lại để hát
08:00 02/01/2016
Ngày ấy, chúng tôi (bao gồm Ánh Biếc, Lưu Trọng Văn và Châu La Việt) đều sàn sàn tuổi 15,16, đều đang là thư sinh tại Hà nội, và đều cùng rất yêu thơ (vì yêu thơ nên mới tìm đến nhau chứ!)...