#Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân

Vụ trẻ nhiễm HIV bị ngược đãi: Bài học trong việc chăm sóc trẻ có hoàn cảnh đặc biệt
09:39 08/04/2015
Theo một bác sĩ, với mức lương hiện tại cho một công việc nhiều rủi ro như chăm sóc trẻ HIV thì những người làm việc tại đây đã là một sự hy sinh. Trên thực tế, việc tìm người thay thế, chấp nhận công việc này cũng không dễ. Và nếu người thay thế vị trí các bảo mẫu sai phạm mà thiếu kỹ năng chăm sóc thì cũng sẽ lặp lại lỗi tương tự.
Thanh tra Trung tâm có bảo mẫu đánh đập trẻ nhiễm HIV
14:06 07/04/2015
10h30 sáng nay, ngày 7/4, Thanh tra Sở Lao động - thương binh - xã hội TP HCM công bố quyết định thanh tra việc thực hiện Luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em 2006 và trách nhiệm của thủ trưởng trong việc thực thi nhiệm vụ, công vụ đối với Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân.