#tổ đặc biệt

Những cú knock-out tội phạm không ghi danh
07:00 25/03/2015
"Bí mật, đánh nhanh, đánh chắc và thắng gọn"- với những cách đánh đó, tuy thời gian thành lập mới được hơn 2 năm nay, họ đã ghi nhiều chiến công, tạo ra những cú knock- out vào các băng nhóm tội phạm có tổ chức, gây nức lòng người dân…