#dự thi nâng ngạch

Sửa thành tích để cán bộ dự thi nâng ngạch chuyên viên chính
07:09 05/10/2016
Để Trưởng phòng quy hoạch kiến trúc được dự thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2016, Sở Xây dựng Cà Mau được cho là sửa kết quả nhận xét cuối năm của ông này từ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hạn chế về năng lực lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.