#thành phố không bạo lực

Đà Nẵng quyết tâm trở thành thành phố không bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái
22:39 01/12/2014
Cùng với New York, Mỹ và một số thành phố trên thế giới, Đà Nẵng đã thể hiện quyết tâm xây dựng một thành phố an toàn , không có bạo lực cho phụ nữ và trẻ em gái… Ngoài trang trí thành phố rực rỡ trong sắc cam - màu biểu tượng của chiến dịch phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, gần 400 người dân thành phố Đà Nẵng đã nhiệt tình tham gia mít-tinh hưởng ứng chiến dịch vào ngày 30/11 bất kể trời mưa do ảnh hưởng của bão.