#hàm lượng CO2

Lần đầu không tăng khí thải các-bon sau hơn 40 năm
10:29 09/04/2015
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vừa công bố, lần đầu tiên trong hơn 40 năm qua, nền kinh tế thế giới phát triển mà không làm tăng lượng khí thải các – bon. Sự thay đổi này được lý giải có thể là do việc sử dụng hiệu quả năng lượng bền vững.