#bác sĩ xe tăng

Anh hùng “bác sĩ xe tăng” tuổi hai mươi
09:25 22/12/2014
Ngày ấy, có một nam sinh viên năm thứ III, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã viết đơn tình nguyện đi bộ đội. Anh được nhận vào đơn vị tăng thiết giáp, vận hành một loại xe tăng đặc biệt nặng trên 50 tấn do Liên Xô giúp đỡ chi viện cho chiến trường miền Nam dùng để cứu kéo xe tăng hư hỏng trong trận địa về tuyến sau sửa chữa. Người lính lái xe tăng đặc biệt đó là Trung sĩ Phạm Văn Cán, Anh hùng Quân đội, đồng đội lính tăng thiết giáp hay gọi anh là “bác sĩ xe tăng”.