#Erta Ale

Cuộc sống ở nơi nóng nhất thế giới
14:10 18/08/2016
Vùng lõm Danakil là một khu vực hẻo lánh của Ethiopia, gần với biên giới Eritrea, khu vực này đã độc lập vào năm 1993. Những màu sắc sinh động của Danakil Depression tương phản với các dãy núi trọc bao quanh. Nơi đây nằm thấp hơn 90m so với mực nước biển và điều này đóng vai trò như một cái vạc tự nhiên, giữ nhiệt ở bên trong. Mặt trời không phải là nguồn cung cấp nhiệt duy nhất. Nhiệt độ ở đây được bổ sung bởi các núi lửa hoạt động trong khu vực.