#thi THPT quốc gia 2016

Thêm nhiều điểm mới trong Quy chế thi THPT quốc gia 2016
11:15 12/03/2016
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa chính thức ban hành Thông tư 02/2016/TT-BGDĐT sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế thi THPT quốc gia 2016 sẽ có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 25-4. Theo đó, sau nhiều lần dự thảo, Quy chế thi THPT quốc gia 2016 đã được bổ sung thêm nhiều điểm mới.
Các địa phương “chốt” phương án tổ chức cụm thi THPT quốc gia 2016 trước ngày 5-3
17:30 27/02/2016
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản đề nghị các sở GD&ĐT và Cục Nhà trường, gọi chung là các đơn vị, căn cứ điều kiện thực tế báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng để quyết định phương án tổ chức cụm thi của đơn vị minh, tạo thuận lợi nhất cho việc dự thi của thí sinh và đảm bảo nghiêm túc, an toàn, tiết kiệm.