#Trần Đăng Huệ

11:16 14/12/2014
Báo Công an nhân dân nhận được đơn của ông Trần Đăng Huệ ở số nhà 139, khối Kim Tân, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hoà, tỉnh Nghệ An với nội dung đề nghị xem xét giải quyết những khiếu nại của ông liên quan đến tranh chấp quyền sử dụng đất giữa gia đình ông và gia đình ông Trần Đăng Bảy.