#báo lỗi

Chưa lễ Tết, ATM đã trở chứng
17:10 30/12/2020
Phí không giảm, thậm chí còn tăng và vẫn thu đều đều, nhưng máy ATM thì báo lỗi là chuyện… thường ngày ở huyện. Đặc biệt, sắp đến những dịp lễ, Tết, câu chuyện lỗi ATM lại trở nên thường xuyên hơn, gây nhiều bức xúc hơn, trong khi ngân hàng vẫn hưởng lợi, còn người tiêu dùng thì chịu thiệt, mà chẳng biết kêu ai.