#Công ty Suntory Pepsico Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ