#Tôm hùm đỏ

Cà Mau tăng cường kiểm soát tôm càng đỏ
09:23 21/05/2019
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu ngành nông nghiệp nếu phát hiện có tôm càng đỏ phải khoanh vùng diệt ngay, cũng như tuyên truyền cho người dân hiểu tác hại của loại tôm này.