#Thủ phạm giấu mặt

Thủ phạm giấu mặt
08:07 05/04/2017
Jules Maigret nhìn đồng hồ tay. Đã năm giờ chiều, tương ứng với thời điểm của ngày hôm trước, lúc xảy ra tấn bi kịch trong hiệu sách, trong khi khách bộ hành dập dìu ngoài hè phố không hề hay biết.