#Đài Phát thanh Sài Gòn

Ra mắt sách '30-4-75 Saigon - Sự kiện và Đối thoại'
08:10 27/04/2015
Ngày 25/4, cuốn sách “30-4-75 Saigon - Sự kiện và Đối thoại” chính thức ra mắt bạn đọc. Đây là cuộc đối thoại của cha mẹ - kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thái - bà Trần Tuyết Hoa với hai người con Nguyễn Hữu Thái Hòa và Nguyễn Hữu Thiên Nga - thế hệ lớn lên sau năm 1975.