#Xpress Money

Được mùa kiều hối
11:05 09/12/2014
Được mùa kiều hối là nhận định của một số chuyên gia kinh tế trước việc kiều hối năm 2014 có thể sẽ đạt tới 12-13 tỷ USD.